Důležité upozornění pro návštěvníky zde!
Důležité upozornění pro prodejce zde!

Burza Tchořovice na Facebooku


Burza je přesunuta na opačnou stranu letiště. Během burzy je uzavřena komunikace přetínající letiště
a díky tomu již nedochází ke křížení dopravy a chodců. Situace v obci byla již neúnosná díky parkování neukázněných návštěvníků.
Mnoho místních nemohlo ani vyjet ze vrat. Sledujte cedule s šipkami, dbejte pokynů pořadatelů a v neposlední řadě si připravte
přesnou částku na vstupné. Díky tomu nebudete dlouho stát ve frontě. Věřím, že změna povede ke zklidnění dopravy.
Zachovejte nám přízeň a těším se na Vás.
Za realizační team Honza Jakeš

PF 2018

Plakát na rok 2018 ke stažení zde

VSTUPTE        HEREIN       ENTER
VSTUPTE       HEREIN        ENTER

Pokud máte zájem být pravidelně informováni o termínech konání,
napište nám na burzatchorovice@centrum.cz